هود مخفی داتیس مدل گلوریا الترا سایز 80

هود مخفی داتیس مدل گلوریا الترا سایز 80

(5) | (امتیاز این محصول)
6,500,000 تومان
مشاهده
هود مخفی داتیس مدل Gloria Black سایز 80

هود مخفی داتیس مدل Gloria Black سایز 80

(5) | (امتیاز این محصول)
6,270,000 تومان
مشاهده
هود مخفی داتیس مدل peno سایز 70

هود مخفی داتیس مدل peno سایز 70

(5) | (امتیاز این محصول)
5,130,000 تومان
مشاهده
هود مخفی داتیس مدل فالکون سایز 70

هود مخفی داتیس مدل فالکون سایز 70

(5) | (امتیاز این محصول)
7,560,000 تومان
مشاهده
هود بیمکث مدل B2030U مخفی سایز 70

هود بیمکث مدل B2030U مخفی سایز 70

(5) | (امتیاز این محصول)
3,290,000 تومان
مشاهده
هود مخفی بیمکث مدل 2068U سایز 70

هود مخفی بیمکث مدل 2068U سایز 70

(5) | (امتیاز این محصول)
4,360,000 تومان
مشاهده
هود بیمکث مدل 2051 سایز 90

هود بیمکث مدل 2051 سایز 90

(5) | (امتیاز این محصول)
3,900,000 تومان
مشاهده
هود مخفی بیمکث مدل 2030U سایز 70

هود مخفی بیمکث مدل 2030U سایز 70

(5) | (امتیاز این محصول)
3,850,000 تومان
مشاهده
هود شومینه بیمکث مدل 2010 سایز 90

هود شومینه بیمکث مدل 2010 سایز 90

(5) | (امتیاز این محصول)
5,300,000 تومان
مشاهده
هود شومینه ای بیمکث مدل GS2010U سایز 90

هود شومینه ای بیمکث مدل GS2010U سایز 90

(5) | (امتیاز این محصول)
5,320,000 تومان
مشاهده
هود مورب بیمکث مدل 2044U سایز 90

هود مورب بیمکث مدل 2044U سایز 90

(5) | (امتیاز این محصول)
6,421,000 تومان
مشاهده
هود مورب اخوان مدل H89-WS سایز 90

هود مورب اخوان مدل H89-WS سایز 90

(5) | (امتیاز این محصول)
4,480,000 تومان
مشاهده
سینک استیل البرز مدل 530 توکار سینک استیل البرز مدل 530 توکار

سینک استیل البرز مدل 530 توکار

(5) | (امتیاز این محصول)
3,320,000 تومان
مشاهده
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 735 توکار

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 735 توکار

(5) | (امتیاز این محصول)
3,480,000 تومان
مشاهده
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 855 توکار

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 855 توکار

(5) | (امتیاز این محصول)
4,780,000 تومان
مشاهده
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 854 توکار

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 854 توکار

(5) | (امتیاز این محصول)
4,220,000 تومان
مشاهده
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 761 روکار

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 761 روکار

(5) | (امتیاز این محصول)
3,690,000 تومان
مشاهده
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 725/50 توکار

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 725/50 توکار

(5) | (امتیاز این محصول)
3,050,000 تومان
مشاهده
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 734 روکار

سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 734 روکار

(5) | (امتیاز این محصول)
3,690,000 تومان
مشاهده
سینک بیمکث مدل BS510 روکار سینک بیمکث مدل BS510 روکار

سینک بیمکث مدل BS510 روکار

(5) | (امتیاز این محصول)
2,940,000 تومان
مشاهده
سینک بیمکث مدل BS910 روکار سینک بیمکث مدل BS910 روکار

سینک بیمکث مدل BS910 روکار

(5) | (امتیاز این محصول)
4,790,000 تومان
مشاهده
سینک ظرفشویی استیل کن مدل cn104 توکار

سینک ظرفشویی استیل کن مدل cn104 توکار

(5) | (امتیاز این محصول)
11,800,000 تومان
مشاهده
سینک ظرفشویی استیل کن مدل cn74 توکار

سینک ظرفشویی استیل کن مدل cn74 توکار

(5) | (امتیاز این محصول)
9,630,000 تومان
مشاهده
سینک ظرفشویی استیل کن مدل cn90 توکار

سینک ظرفشویی استیل کن مدل cn90 توکار

(5) | (امتیاز این محصول)
10,870,000 تومان
مشاهده
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G-5954i اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G-5954i

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G-5954i

(5) | (امتیاز این محصول)
5,930,000 تومان
مشاهده
گاز صفحه ای استیل البرز کد S5959 گاز صفحه ای استیل البرز کد S5959 %7

گاز صفحه ای استیل البرز کد S5959

(5) | (امتیاز این محصول)
6,561,300 6,120,000 تومان
مشاهده
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S5960i

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S5960i

(5) | (امتیاز این محصول)
6,080,000 تومان
مشاهده
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G4651 اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G4651

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G4651

(5) | (امتیاز این محصول)
4,580,000 تومان
مشاهده
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S-5909

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S-5909

(5) | (امتیاز این محصول)
7,450,000 تومان
مشاهده
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G-5960

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G-5960

(5) | (امتیاز این محصول)
6,290,000 تومان
مشاهده
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S-5960i اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S-5960i

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S-5960i

(5) | (امتیاز این محصول)
6,120,000 تومان
مشاهده
گاز صفحه ای استیل البرز کد G5960 گاز صفحه ای استیل البرز کد G5960

گاز صفحه ای استیل البرز کد G5960

(5) | (امتیاز این محصول)
6,360,000 تومان
مشاهده
اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل s-5910

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل s-5910

(5) | (امتیاز این محصول)
10,180,000 تومان
مشاهده
اجاق گاز صفحه ای بیمکث مدل 5094 اجاق گاز صفحه ای بیمکث مدل 5094

اجاق گاز صفحه ای بیمکث مدل 5094

(5) | (امتیاز این محصول)
6,940,000 تومان
مشاهده
اجاق گاز صفحه ای بیمکث مدل 5013 اجاق گاز صفحه ای بیمکث مدل 5013

اجاق گاز صفحه ای بیمکث مدل 5013

(5) | (امتیاز این محصول)
5,280,000 تومان
مشاهده
اجاق گاز صفحه ای بیمکث مدل MG5087 اجاق گاز صفحه ای بیمکث مدل MG5087

اجاق گاز صفحه ای بیمکث مدل MG5087

(5) | (امتیاز این محصول)
7,290,000 تومان
مشاهده
فر توکار داتیس مدل DF-683 فر توکار داتیس مدل DF-683

فر توکار داتیس مدل DF-683

(5) | (امتیاز این محصول)
15,400,000 تومان
مشاهده
فر برقی داتیس مدل DF-636 فر برقی داتیس مدل DF-636

فر برقی داتیس مدل DF-636

(5) | (امتیاز این محصول)
18,950,000 تومان
مشاهده
فر برقی داتیس مدل DF-690-TFT فر برقی داتیس مدل DF-690-TFT

فر برقی داتیس مدل DF-690-TFT

(5) | (امتیاز این محصول)
26,430,000 تومان
مشاهده
فر برقی داتیس مدل DT-725 فر برقی داتیس مدل DT-725

فر برقی داتیس مدل DT-725

(5) | (امتیاز این محصول)
10,290,000 تومان
مشاهده
فر برقی داتیس مدل DF-666

فر برقی داتیس مدل DF-666

(5) | (امتیاز این محصول)
15,550,000 تومان
مشاهده
فر برقی اخوان مدل F42-PRO فر برقی اخوان مدل F42-PRO

فر برقی اخوان مدل F42-PRO

(5) | (امتیاز این محصول)
15,088,000 تومان
مشاهده
فر برقی اخوان مدل F20-PRO فر برقی اخوان مدل F20-PRO

فر برقی اخوان مدل F20-PRO

(5) | (امتیاز این محصول)
15,640,000 تومان
مشاهده
فر توکار اخوان مدل F20 فر توکار اخوان مدل F20

فر توکار اخوان مدل F20

(5) | (امتیاز این محصول)
13,770,000 تومان
مشاهده
فر توکار اخوان مدل F42 فر توکار اخوان مدل F42

فر توکار اخوان مدل F42

(5) | (امتیاز این محصول)
13,340,000 تومان
مشاهده
فر توکار اخوان مدل F17

فر توکار اخوان مدل F17

(5) | (امتیاز این محصول)
9,663,000 تومان
مشاهده
فر توکار اخوان مدل F25

فر توکار اخوان مدل F25

(5) | (امتیاز این محصول)
13,290,000 تومان
مشاهده
فر توکار اخوان مدل F24 فر توکار اخوان مدل F24

فر توکار اخوان مدل F24

(5) | (امتیاز این محصول)
11,210,000 تومان
مشاهده

با زنبیل، به دنیایی از زیبایی و کارآیی در آشپزخانه خوش آمدید!

آشپزخانه، محیطی است که همراه با لذت و آرامش غذاهای خوشمزه‌ای تهیه می‌شود و ما در زنبیل می‌خواهیم این تجربه را برای شما به یک سطح جدیدی ارتقا دهیم. با مجموعه‌ای از تجهیزات آشپزخانه برتر از برندهایی چون اخوان، بیمکث، استیل البرز، کن و داتیس، زنبیل به همراه شماست تا هر آنچه که برای تکمیل آشپزخانه‌ی ایده‌آلتان نیاز دارید را فراهم کند.

اگر به دنبال هودی زیبا و کارآمد هستید که هم ظاهر آشپزخانه‌تان را زیبا کند و هم بوی غذاها را از محیط آشپزخانه بیرون ببرد، ما در زنبیل دقیقاً آنچه را که می‌خواهید داریم. همچنین، سینک‌های زیبا و مقاومی که انتخابی عالی برای شستشوی ظروف و مواد غذایی است را نیز در فروشگاه زنبیل پیدا می‌کنید.

فر توکار یکی از ابزارهای ضروری در هر آشپزخانه مدرن است. در زنبیل، ما فرهای توکار با طراحی‌ها و قابلیت‌های متنوع را ارائه می‌دهیم تا بهترین انتخاب برای نیازهای آشپزی شما باشند. از فرهای کوچک و محدود تا فرهای بزرگ با قابلیت‌های پیشرفته، همه در زنبیل موجود هستند.

همچنین، اگر به دنبال اجاق رومیزی کوچک و کارآمد برای استفاده در فضای محدود هستید، ما در زنبیل مجموعه‌ای از اجاق‌های رومیزی با قابلیت‌ها و طراحی‌های متنوع را برای شما فراهم کرده‌ایم.

ماموریت ما در زنبیل ارائه خدمات منحصر به فرد و بهینه به مشتریان است. ما به دنبال ایجاد یک تجربه خرید لذت‌بخش و بی‌نظیر هستیم که با تضمین بهترین قیمت‌ها، شما را به خوشحالی و رضایت کامل هدایت می‌کند.

با زنبیل، آشپزخانه‌ی رویایی‌تان را به واقعیت تبدیل کنید و از لذت آشپزی و پخت در محیطی زیبا و عملی لذت ببرید!